Thành Viên

NẠP THẺ

Hiện Tại Shop Đang Sử Dụng Kiểu Nạp Tự Động!
Yêu Cầu Nạp Thẻ Của Bạn Sẽ Được Duyệt Trong Vòng 15 Đến 30 Giây!
STT Nhà Mạng Mã Số Thẻ Mã Số Serial Mệnh Giá Trạng Thái Thời Gian