Đua Top Nạp Thẻ Tháng 06
Nhận Ngay Nhiều Quà Khủng
TOP 1 : 50.000 Và 2.000.000đ 💰
TOP 2 : 40.000 Và 1.000.000đ 💰
TOP 3 : 30.000 Và 500.000đ 💰
TOP 4 : 20.000 Và 200.000đ 💰
TOP 5 : 10.000 Và 100.000đ 💰
Shop Sẽ Chọn Thêm 10 Bạn Ngẫu Nhiên:
5 Bạn Nạp > 100.000đ 💰 Sẽ Nhận Được: 100
Đặc Biệt Tặng Ngẫu Nhiên: 1.000 Và 100.000đ 💰 Cho 5 Bạn May Mắn.
 • 1 Cháng xuân cầu
 • 2 Phat401
 • 3 Phạm Đức Thinh
 • 4 lamquocbao
 • 5 Vevuonhoa22

Chúc Mừng Gcao*** Vừa Nạp 20.000đ Được Nhận 358 Quân Huy, Chúc Mừng Lê*** Vừa Nạp 100.000đ Được Nhận 950 Quân Huy, Chúc Mừng Hòa*** Vừa Nạp 50.000đ Được Nhận 690 Quân Huy, Chúc Mừng Su*** Vừa Nạp 50.000đ Được Nhận 600 Quân Huy, Chúc Mừng Khaz*** Vừa Nạp 100.000đ Được Nhận 950 Quân Huy, Chúc Mừng No*** Vừa Nạp 20.000đ Được Nhận 550 Quân Huy, Chúc Mừng Th*** Vừa Nạp 20.000đ Được Nhận 888 Quân Huy, Chúc Mừng Phú*** Vừa Nạp 100.000đ Được Nhận 999 Quân Huy


Vòng Quay Quân Huy

 • Đã Quay: 20,588
60,000đ 20,000đ

Vòng Quay Skin SSS Siêu Vip

 • Đã Quay: 24,641
90,000đ 30,000đ

Hòm Quân Huy Siêu Cấp

 • Số Hòm Còn Lại: 17
50,000đ

Hòm Quân Huy Sơ Cấp

 • Số Hòm Còn Lại: 25
30,000đ

Đập Bóng Nước Mùa Hè

 • Quay Càng Nhiều Càng Nổ Hũ
28,000đGÓI RANDOM NICK VIP

GÓI RANDOM NICK VIP

 • Còn Lại: 325
30,000đ

THỬ VẬN MAY LIÊN QUÂN VIP 2

THỬ VẬN MAY LIÊN QUÂN VIP 2

 • Còn Lại: 151
50,000đ

THỬ VẬN MAY LIÊN QUÂN VIP 3

THỬ VẬN MAY LIÊN QUÂN VIP 3

 • Còn Lại: 360
100,000đ

THỬ VẬN MAY LIÊN QUÂN VIP 4

THỬ VẬN MAY LIÊN QUÂN VIP 4

 • Còn Lại: 357
200,000đ